Psykofyysinen fysioterapia eli psyfy on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Tavoitteena on kivun lievittyminen, rentoutuminen, stressinhallinta sekä kehonkuvan eheytyminen, kehon hallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Psyfy on pysähtymistä, hidastamista, uteliasta yhdessä tutkimista, tilan antamista omille oivalluksille, hyväksymistä, sallimista, rajaamista ja keskeneräisyyden sietoa. Ylivirittyneen, lamaantuneen olon  tai muun hankalan olon säätelyä kehollisesti. Kannattelevaa, läsnäolon terapiaa.

Menetelmästä on hyötyä stressistä kärsiville, yli- ja/ tai alivireystiloissa, ahdistus-, masennus-, kiputilojen haittojen säätelyssä, painonhallinnassa. Se voi olla nuoren ja eri-ikäisten tukemista, kannattelua, läsnäoloterapiaa erilaisissa muutosvaiheissa. Psyfy voi olla myös psykoterapian lisänä.

Lue lisää: Psyfy.net

Ensimmäinen kerta on tutustumis- ja haastattelukerta, jossa luodaan henkilökohtainen terapiasuunnitelma.